Julien Ceccaldi, Heji Shin, Mathieu Malouf, Mathew gallery, Berlin